گزارش
چهارشنبه 4 دي 1387 كانون ادبي شهيد بهشتي كرمان

كانون ادبي شهيد بهشتي كرمان

در سال 1363 با زير بناي 936 متر مربع تاسيس شد
آدرس و تلفن مجتمع : كرمان – خيابان شهيد دستغيب  تلفن 3318089-0341
سرپرست مجتمع :‌ اميرحسين نيك دوست

نشاني: