تصویری: نمایشگاه مجازی دفاع مقدس نمایشگاه مجازی جلوه های حضور زنان در دفاع مقدس

نمایشگاه مجازی جلوه های حضور زنان در دفاع مقدس

1359-07-01 مقاومت مردمی - سعید صادقی 1366-01-04 -شاطري - عمليات فتح المبين - مجروحان جنگي -جبهه هاي جنوب 1359-08-01 کمک های مردمی به جبهه - سعید صادقی 1359-07-01 - مقاومت مردمی- سعید صادقی - 1366-01-04 -شاطری - عمليات فتح المبين - مجروحان جنگي - جبهه هاي جنوب 1359-01-01 آوارگان جنگ 1367-01-01 تهیه ماسک شیمایی - محمود عبدالحسینی - 1-1-67- سعيد صادقي- خانواده هاي شهداي اهواز 1366-01-01--ساسان افسوسی-راهپيمايي خواهران به پشتيباني از جنگ 1366-09-08 عربعلی هاشمی ---راهپيمايي خواهران بسيجي به طرف استاديوم شيرودي - محسن رضايي- 1366-09-08 عربعلی هاشمی - راهپيمايي خواهران بسيجي به طرف استاديوم شيرودي 1365-10-30 اعزام نیرو به جبهه - محمود ظهیر الدینی 1365-09-09 ---ظهیرالدینی ---راهپیمایی خواهران بسیجی 1365-01-01-راهپيمايي بانوان-امير علي جواديان 1365-01-01 اعزام نيرو به جبهه 1365-01-01 جوادیان-راهپیمایی 1365-01-01-اسلامی راد-راهپیمایی 2000 روز جنگ 1365-01-01-رژه بانوان بمناسبت روز زن-اسلامی راد 1365-01-01 -آموزش نظامي خواهران بسيجي- اسلامی راد 1364-01-01-صادقی - اعزام نیرو 1364-01-01- گلزار شهدا -صادقی 1364-11-26 -صیاد 1364-01-01 راهپیمایی بانوان به مناسبت 2000 روز جنگ - سعید صادقی - 1363-01-01 -گلزار شهدا - سعید صادقی 1364-01-01-اعزام نيرو به جبهه- سعید صادقی 1363-12-24 -خسرو ورکانی- اعزام نیرو به جبهه 1362-11-25 خرابي هاي بهبهان - اعزام نيرو از ماهشهر- مجید کریمیان 1363-01-01 --اعزام نیرو به جبهه - سعید صادقی 1362-10-24 اعزام نیرو به جبهه از مقابل دانشگاه تهران - محمد صیاد 1361-03-05 فتح خرمشهر - بيت المقدس -کاظم اخوان 1362-10-24 -ابراهیم شاطری--اعزام نيرو به جبهه دانشكده پليس 1362-01-15 -رژه بانوان بمناسبت روز زن 1361-04-01  گلزار شهدا - خرمشهر 1362-04-31 - شهر آبادان و اعزام نيرو از آبادان--جوادیان-پشت جبهه 1362-01-01  جاسم غضبانپور-گلزار شهدا 1361-04-01  گلزار شهدا - خرمشهر (2) 1361-02-08 -جواديان- اعزام نيرو از خرم آباد به جبهه هاي جنوب كشور - عمليات بيت المقدس 1362-01-01 --گلزار شهدا - سعید صادقی 1361-03-05 فتح خرمشهر - بيت المقدس 1 - اخوان - اسراي عراقي 1361-01-01 --عملیات فتح المبین - بازدید خواهران شاعره انقلاب - ناصر پلنگی 1361-01-01-راهپيمايي بانوان-محمود کلاری 1361-01-01HH--راهپيمايي بانوان-محمود کلاری 1361-01-08 -عمليات فتح المبين - جبهه هاي جنوب- شاطري 1361-01-01 مراسم تشییع پیکر شهدا - سعید صادقی 1359-08-23 ---بازديد رجائي از اردوگاه آوارگان جنگ 1361-01-01 اعزام نیرو به جبهه - سعید صادقی 1360-01-01 عملیات طریق القدس - سعید صادقی 1359-08-23 - بهزاد طاهر پور - نيروهاي ايراني در جبهه هاي آبادان
  

  
بيشتر
 [PageVisit]