گزارش تصویری: ویژه برنامه نشست کتابخوان و دریافت کتب اهدایی قلم چی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه کتاب استان نشست کتابخوان ویژه کتابداران شهرستان کرمان برگزار شد و نمایندگان کتابخانه ها سهیمه های اهدایی بنیاد علمی آموزش قلم چی را دریافت کردند.

بيشتر
 [PageVisit]