گزارش تصویری: سفر یکروزه مدیرکل کتابخانه های عمومی به شهرهای راین و گلباف در سفری یکروزه احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی و جمعی از همکاران ستاد از کتابخانه های عمومی شهید قدوسی راین و امام مهدی (عج) گلباف بازدید و با کتابداران دیدار و گفتگو کردند.
بيشتر
 [PageVisit]