گزارش تصویری: هوشنگ مرادی کرمانی از کتابخانه شهید صفاری سیرجان بازدید کرد هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده و عضو هیات امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور با شرکت در طرح ملی کتابخانه گردی از کتابخانه شهید صفاری سیرجان بازدید کرد.
image_2019_3_10-11_1_4_768_ARz.jpg image_2019_3_10-11_1_23_597_OF5.jpg image_2019_3_10-10_59_55_181_HCf.jpg
image_2019_3_10-11_0_15_275_i3j.jpg image_2019_3_10-11_0_4_433_gF2.jpg
بيشتر
 [PageVisit]