گزارش تصویری مراسم چهل قلم به روایت تصویر گزارش تصویری آیین چهل قلم استان کرمان (هوشنگ مرادی کرمانی، افسانه شعبان نژاد و داوود امیریان)
گزارش تصویری
1
همنشینی-جوانه-های-نور1.JPG
ویژه برنامه همنشینی جوانه های نور
2
همنشینی-جوانه-های-نور.JPG
ویژه برنامه همنشینی جوانه های نور
3
نمایشگاه-آثار-نویسندگان2.JPG
نمایشگاه آثار نویسندگان
4
نمایشگاه-آثار-نویسندگان.JPG
نمایشگاه آثار نویسندگان
5
مهران-عالم-زاده-شهردار.JPG
سخنرانی مهران عالم زاده، شهردار
6
موسی-پور.JPG
سخنرانی زهرا موسی پور، مدیرکل اجتماعی استانداری
7
مرادی2.JPG
هوشنگ مرادی کرمانی
8
محمدعلی-گلاب-زاده.JPG
محمدعلی گلاب زاده، نویسنده
9
شعبان-نژاد2.JPG
افسانه شعبان نژاد، نویسنده
10
خیرمقدم-مدیرکل2.JPG
محمدجواد حسین زاده، مدیرکل کتابخانه های عمومی
11
جشن-امضا2.JPG
جشن امضاي آثار افسانه شعبان نژاد
12
جشن-امضا-با-حضور-احمد-یوسف-زاده.JPG
جشن امضاي آثار داوود امیریان با حضور احمد یوسف زاده، نویسنده
13
تجلیل4.JPG
مراسم تجلیل از نویسندگان طرح چهل قلم استان کرمان
14
تجلیل3.JPG
مراسم تجلیل از نویسندگان طرح چهل قلم استان کرمان
15
تجلیل2.JPG
مراسم تجلیل از نویسندگان طرح چهل قلم استان کرمان
16
تجلیل-شهردار.JPG
مراسم تجلیل از نویسندگان طرح چهل قلم استان کرمان
17
امینی2.JPG
سخنرانی افسون امینی، مدیرکل آفرینش های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
18
امیریان2.JPG
سخنرانی داوود امیریان، نویسنده
19
اجرای-قطعه-خوشامدگویی-عضو-روشندل.JPG
خوشامدگویی توسط یسنا صدقی، عضو روشندل
20
اجرای-قصه-گویی-مربای-شیرین.JPG
قصه گویی مربای شیرین توسط فائزه خسروی، برگزیده جشنواره بین المللی قصه گویی
21
اجرای-سرود.JPG
اجرای گروه سرود انقلاب
22
اجرای-رفاقت-به-سبک-تانک.JPG
اجرای «رفاقت به سبک تانک» توسط فاطمه محمدی زاده، عضو نوجوان
23
اجرای-آقای-مرادی.JPG
اجرای-آقای-مرادی.JPG
سخنرانی هوشنگ مرادی کرمانی
بيشتر
 [PageVisit]