با صدور چهارمین اطلاعیه صورت پذیرفت؛ تمدید مهلت ارسال آثار به مسابقه آموزشی و جشنواره مرور نویسی تا ۲۰ تیر ماه دبیرخانه «مسابقه آموزشی و جشنواره مرور نویسی» در چهارمین اطلاعیه خود از تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۲۰ تیر ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه «مسابقه آموزشی و جشنواره مرور نویسی» با صدور اطلاعیه چهارم، از تمدید مهلت ارسال گزارمان‌ها یا مرورها از تاریخ یکشنبه ۱ تیرماه به جمعه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ خبر داد.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: «همکاران با توجه به نکات اعلام شده، کاربرگه «قالب نگارش و شیوه ارسال مرور و گزارمان» را با درج «مشخصات مرورنویس» تکمیل و با ورود به بخش «پروژه» در کلاس «مرورنویسی برای مشاوره خوانندگان(۱): کلیات، کتاب‌های داستانی» در سامانه یادگیری الکترونیکی کارکنان نهاد اقدام به ارسال آن کنند.»

گفتنی است «مسابقه آموزشی و جشنواره مرور نویسی» با توجه به تعطیلی موقت کتابخانه های عمومی سراسر کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و با هدف استفاده از ظرفیت فضای مجازی در ترویج فرهنگ مطالعه با مشارکت ادارات‌ کل آموزش و پژوهش، تأمین منابع و امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌شود.

برای مشاهده شرایط ارسال آثار به مسابقه آموزشی و جشنواره مرور نویسی اینجا را ببینید. 

 [PageVisit]