فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

درباره ما


نگاهی اجمالی به کتابخانه‌های استان کرمان
                                                                          
 
استان کرمان در حال حاضر دارای 101 باب کتابخانه نهادی و 29 کتابخانه مشارکتی  با زیربنای بیش از 64 هزار متر مربع  است.
                     
کتابخانه های عمومی 
تعداد کل کتابخانه ها 130باب 
متراژ زیربنا (متر مربع) 64380 متر مربع 
از مجموع 130  باب کتابخانه استان، 82 باب شهری، 30 باب روستایی، یکی باب مستقل و یک باب نیز سیار است.
از این تعداد، 101 باب نهادی، 29  باب مشارکتی و خیرساز است.
 
نوع کتابخانه شهری روستایی مشارکتی  خیرساز
تعداد 77 24 29 30

کتابخانه‌های عمومی استان با مجموع منابع  1 میلیون و 647 هزار و 316 نسخه کتاب و فضاهای کتابخانه ای شامل مخزن کتاب، سالن‌های مطالعه، بخش کودک، نوجوان، کتب مرجع و کمک درسی به 130 هزار و 818  نفر عضو فعال، در یک‌سال گذشته حدود یک میلیون و 259 هزار و 817 نسخه کتاب امانت داده است.
 
تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال تعداد امانت در سال گذشته
1647316 130818 1259817

نیروی انسانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان  در مجموع  392  نفر می باشد که شامل257 نفر زن و 128 نفر مرد هستند.

 
مجموع نیروی انسانی استان تعداد کارکنان مرد تعداد کارکنان زن
392 نفر 128 نفر 257 نفر