فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان انار

کتابخانه های عمومی شهرستان انار

کتابخانه عمومی شهید باهنر    

نشانی : انار بلوار شهید مطهری جنب فرمانداری تلفن : 34382322کدپستی 7741933433زیربنا 850      / سال تاسیس 1374


کتابخانه عمومی امام صادق(ع)

نشانی : روستای گلشن -بلوار امام خمینی خیابان بسیج تلفن :  34189172 کدپستی 7741163188 زیربنا 500/ سال تاسیس 1384


کتابخانه عمومی امام رضا(ع)   

نشانی : روستای احمد اباد خیابان شهید حسینی-جنب شرکت تعاونی تولید کشاورزی-پلاک 18 تلفن : 34386451 کدپستی  7741133185 زیربنا 200/ سال تاسیس 1389


کتابخانه عمومی حضرت زینب (س)

نشانی : روستای ساقی-بلوار جمهوری اسلامی تلفن :  34187216 کدپستی 77109165787 زیربنا 150/ سال تاسیس 1396