فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان بافت

کتابخانه های عمومی شهرستان بافت

کتابخانه عمومی شهید آیت الله دستغیب

نشانی :خیابان فردوسی غربی-کوچه ش20-پلاک 5 تلفن : 42422299کدپستی 7851743895 -زیربنا 417/ سال تاسیس 1346


کتابخانه عمومی نیک نفس      

نشانی : بلوارامام خمینی (ره)-میدان امام علی (ع)-جنب پارک شهر تلفن : 42427401کدپستی 7851654491 -زیربنا 400/ سال تاسیس1378


کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی نجفی (ره)   

نشانی : بزنجان-خیابان امام خمینی (ره) روبروی پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی تلفن : 42412207کدپستی 7855115714 زیربنا 200/ سال تاسیس 1376


کتابخانه عمومی امام سجاد(ع)

نشانی : روستای خبر-خیابان اصلی – تلفن :3442416574 کدپستی 7858141731- زیربنا 220 / سال تاسیس 1376