فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان بم

کتابخانه های عمومی شهرستان بم

کتابخانه مرکزی شهرستان بم

نشانی : بم -خیابان امام روبروی مهمانسرای ایرانگردی و جهانگردی تلفن : 3444340288- کدپستی 7661713669زیربنا 5000/ سال تاسیس 1383


کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری     

نشانی : خ شهید بهشتی نرسیده به تکیه عباسعلی تلفن: 3444214032 کدپستی 7661443411-زیربنا 750/ سال تاسیس1347


کتابخانه عمومی شهید مطهری

نشانی: بروات-جاده اصلی بم زاهدان جنب بخشداری بروات تلفن : 3444234320 - کدپستی 7671935818 زیربنا 2060 / سال تاسیس1360


کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر

نشانی : خیابان امامزاده- خیابان شهید مطهری- جنب دبستان دخترانه نبوت تلفن : 3444263020 -کدپستی 7661133438 زیربنا 800/ سال تاسیس 1389


کتابخانه عمومی باقرالعلوم

نشانی : روستای  پشت رود-خیابان شهید مصطفی خمینی- کوچه شهید حسن دهقان تلفن: 3444355172- کدپستی 7664783953 زیربنا 800/ سال تاسیس 1389


کتابخانه عمومی شهید بهشتی

نشانی : شهرستان بم روستای دهبکری جاده بم – جیرفت تلفن : 3444260799 -کدپستی 7685661923 زیربنا 250/ سال تاسیس1360


کتابخانه عمومی علی اکبر (ع)

نشانی : شهرستان بم – روستای کروک جنب منبع آب تلفن :   3444377666 -کدپستی 7691113341 زیربنا 250/ سال تاسیس 1376