فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان جیرفت

کتابخانه های عمومی شهرستان جیرفت

کتابخانه عمومی شهیدمدنی    

نشانی : جیرفت میدان سپاه جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب تلفن : 43310767 کد پستی 7861783111 زیربنا 473/ سال تاسیس 1342


کتابخانه عمومی ولایت

نشانی : دهستان دلفارد جنب پاسگاه انتظامی تلفن : 58711362 کد پستی 7866181155 زیربنا 141/ سال تاسیس 1374


کتابخانه عمومی مالک اشتر     

نشانی : بلوک - جنب مسجد علی ابن ابیطالب تلفن : 43280652 کد پستی 7879110931 زیربنا 640/ سال تاسیس 1377


کتابخانه عمومی غدیر  

نشانی : جبالبارز خیابان شهید صباحی 0 خیابان غدیر تلفن : 43275231 کد پستی 7863112835 زیربنا 155/ سال تاسیس 1374


کتابخانه عمومی خدیجه کبری(س)     

نشانی : کوچه حسینیه - جنب دبستان پسرانه شهدا تلفن : 43346623 کد پستی 7871111155 زیربنا 179            / سال تاسیس 1375


کتابخانه عمومی مرحوم فاطمی

نشانی : خیابان شهیدحمیدآستانی-بالاتر ازبخشداری تلفن : 43270020 کد پستی 7866146177 زیربنا 500/ سال تاسیس 1376