فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان رفسنجان

کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان

کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری      

نشانی : رفسنجان-میدان سرداران شهید حسینی - تقاطع تختی و خواجو تلفن 03434262627 کدپستی   7714713359  زیربنا 2100/ سال تاسیس 1377


کتابخانه عمومی جابربن حیان        

نشانی : سرچشمه- خیابان نرگس تلفن 03434312624کدپستی 7731951553 زیربنا552/ سال تاسیس 1363


کتابخانه عمومی شهید احمد اسماعیل زاده   

نشانی : نوق- دقوق آباد-خیابان سی متری شهیدان رمضانی زاده جنب گلزارشهدا تلفن03434165693 کدپستی7747146144 زیربنا300/ سال تاسیس 1389


کتابخانه عمومی مرحوم حاج علی زارع        

نشانی : کشکوئیه- روستای شریف آباد- میدان شهیدان سید باقری- ابتدای بلوار شهداء- محله امین آباد تلفن  03434361064 کدپستی 7737359484 زیربنا300/ سال تاسیس 1383


کتابخانه عمومی شهید عبداللهی     

نشانی : کشکوئیه روستای علی آباد شهید- خیابان اصلی - جنب بهداشت تلفن03434361117 کدپستی7737388358 زیربنا 200/ سال تاسیس 1385


کتابخانه عمومی مرحوم محمدی نژاد           

نشانی :کشکوئیه- بلوارامام حسین جنب پارک ولایت تلفن03434391022 کدپستی7737143484 زیربنا335/ سال تاسیس 1385


کتابخانه عمومی حضرت علی اصغر(ع)         

نشانی : روستای خنامان- خیابان ژاندارمری - کوچه بعثت تلفن 03434193266 کدپستی 7734315593 زیربنا954/ سال تاسیس 1377


کتابخانه عمومی شهید اکبر صفری زاده        

نشانی : روستای لاهیجان خ- شهید قنبری جنب مخابرات تلفن  03434191516 کدپستی7736318246 زیربنا315/ سال تاسیس 1385