فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان سیرجان

کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان

کتابخانه عمومی شهید مطهری

           

نشانی : سیرجان- بلوار سردار جنگل  - خیابان هنر - جنب اداره فرهنگ وارشاد اسلامی- تلفن: 42208410- کدپستی 7815858186- زیربنا368 / سال تاسیس  1350


کتابخانه عمومی شهید صفاری       

نشانی : سیرجان - خیابان خیام  - داخل پارک هادی تلفن     42200516 کدپستی 7814611138- زیربنا 337 / سال تاسیس1368


کتابخانه عمومی 17 شهریور         

نشانی : سیرجان -خیابان پوریای ولی - داخل پارک هفده شهریور(فردوسی )- تلفن 42265850 کدپستی7818751178 -زیربنا280 / سال تاسیس  1376


کتابخانه عمومی ولیعصر(عج)         

نشانی : سیرجان- خیابان فرمانداری داخل پارک بنفشه- تلفن: 42265860 – کدپستی : 7816947341- زیربنا 108/ سال تاسیس  1380


کتابخانه عمومی امام رضا(ع)         

نشانی : سیرجان- خیابان ابن سینا - جنب بیمارستان امام رضا(ع) - داخل پارک شقایق- تلفن:  42241749 کدپستی 7818683538-  زیربنا 108/ سال تاسیس1381


کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص)

نشانی : سیرجان -بلوار شهید عباسپور - نبش خ ظفر – جنب مسجدالنبی (ص)- تلفن: 42337040کدپستی 7816774639-زیربنا500 / سال تاسیس  1390


کتابخانه عمومی سیدالشهدا (ع)     

نشانی : سیرجان - مکی آباد – خ بهارستان- تلفن: 42265520کدپستی 7817944685-زیربنا 320 / سال تاسیس 1385


کتابخانه عمومی شهیدآوینی          

نشانی : سیرجان - شهرک سمنگان - خیابان شهید آوینی -  داخل پارک شهید آوینی تلفن: 42294444 کدپستی7819916385-زیربنا 185/ سال تاسیس  1389


کتابخانه عمومی المهدی (عج)       

نشانی : سیرجان - بلوارامام رضا(ع) - خ شهید خالد اسلامبولی - داخل پارک تلفن: 42245078کدپستی 7814976554-زیربنا 185 / سال تاسیس1391


کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

           

نشانی : سیرجان - نجف شهر – خ شهید مطهری - کوی شهدا - خ مطهری 2 تلفن:42396749 کدپستی7815165755-زیربنا300 / سال تاسیس  1392


کتابخانه عمومی بنان الشریعه

           

نشانی : سیرجان - هماشهر – خ امام حسین - جنب شهرداری پارک رهگذرتلفن :42375741کدپستی 3071749473-زیربنا250 / سال تاسیس  1393


کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی

           

نشانی : سیرجان - پاریز –  بلوار جمهوری اسلامی - خ مولوی تلفن : 42393263 کدپستی 7831843489-زیربنا 216 / سال تاسیس 1381


کتابخانه عمومی لسان العلماء

           

نشانی : سیرجان - زیدآباد بلوار سیدالشهداء - جنب حسینیه – تلفن: 42394413 کدپستی 7837131135-زیربنا 220 / سال تاسیس 1376


کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای   

نشانی : سیرجان - روستای پسوجان-کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای- تلفن:42367065 کدپستی 7831157979-زیربنا 122/ سال تاسیس  1377


کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی (ره)     

نشانی : سیرجان - بلورد – خ شهید باهنر - روبروی دبیرستان صداقت تلفن: 42360700 کدپستی 7833113843-زیربنا 485/ سال تاسیس 1377