فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان عنبرآباد

کتابخانه های عمومی شهرستان عنبرآباد

کتابخانه عمومی شهدا

           

نشانی : شهرستان عنبرآباد، میدان آزادی ، جنب پارک لاله تلفن : 03443292476-کدپستی 7871914858زیربنا 200/ سال تاسیس 1372


کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل (ع) 

نشانی : شهرستان عنبرآباد- بخش جبالبارز جنوبی، شهر مردهک، جنب دفتر پست  تلفن :03443281279- کدپستی 7876134661 زیربنا 180/ سال تاسیس1375