فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان فهرج

کتابخانه های عمومی شهرستان فهرج

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع)

نشانی :  فهرج، بلوار قائم نرسیده به میدان توحید  تلفن 03444280701کدپستی 7674141344 زیربنا250 / سال تاسیس  1374