فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان کوهبنان

کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان

کتابخانه عمومی شهیداول       

نشانی : کوهبنان خیابان شمس الائمه تلفن : 03433492290کدپستی 7781614161        -/ سال تاسیس 1348


کتابخانه عمومی امام علی (ع)  

نشانی: کوهبنان کیانشهربلوار پاسداران  مجتمع  زغالسنگ تلفن : 03433455398   کد پستی 7771715473- زیربنا 500/ سال تاسیس 1368