فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به منظور ارائه خدمات به گردشگران و دوستداران کتاب انجام می شود؛

خدمات دهی کتابخانه های مرکزی کرمان و بم در ایام نوروز

کتابخانه های مرکزی کرمان و بم در ایام نوروز به گردشگران و دوستداران کتاب خدمات ارائه می دهند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، با هدف تسهيل دسترسي به منابع مطالعاتي و بهره‌گيري دوستداران کتاب از فضاهاي کتابخانه‌اي در ايام تعطیلات رسمی نوروز سال 1402، کتابخانه های مرکزی کرمان و بم در ایام نوروز به گردشگران و دوستداران کتاب خدمات ارائه می دهند.
 
ساعت کار کتابخانه های فوق بشرح ذیل می باشد:
کتابخانه شهرستان 1401/12/29 1402/01/01 1402/01/02 1402/01/03 1402/01/04 1402/01/11 1402/01/12 1402/01/13
مرکزی کرمان 8-13:30 8-13:30 8-13:30 8-13:30 8-13:30 8-13:30 8-13:30 8-13:30
مرکزی  بم  - 8-13:30 8-13:30 8-13:30 - 8-13:30 - - 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ