فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به روایت تصویر:

شهرستان کرمان در سی امین دوره هفته کتاب

تجدید میثاق با آرمانهای شهدا
 قصه گویی، نمایش خلاق، نمایش عروسکی، بازدید از کتابخانه
اردو بچه های مسجدهمراه با جنگ کتاب با همکاری کانون مساجد
جلسات پرسش و پاسخ تحت عنوان از کتابدار هرچی دوست داری بپرس
ورزش صبحگاهی باپروتئین کتابی
 برنامه ویژه خانواده محترم طلاب، با حضور گروه مهدوی با شعار کتاب، خانواده، زندگی آگاهانه 
مسابقه نقاشی مهد کودکها همراه با جنگ شادی
نشست های کتابخوان 
برگزاری دوره های منطق الطیر، حافظ خوانی، مثنوی خوانی، جمع خوانی
بازدید مسئولین از کتابخانه ها
بازگشایی کتابخانه شاه نعمت الله ولی توسط استاندار و بازدید از نمایشگاه و قسمت های مختلف کتابخانه
 شرکت کتابداران کتابخانه در پویش کتابخون انتقال خون
برپایی ایستگاه نشریات کودک جهت آشنایی کودکان با نشریات بخش کودک کتابخانه

 

عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ