فهرست

اخبار شهرستان‌ها

فرماندار زرند:

ترویج فرهنگ کتابخوانی میان جوانان، ضرورتی انکارناپذیر

سیدرضا حسینی نژاد، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی زرند در دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرند ترویج فرهنگ کتابخوانی میان جوانان را ضرورتی انکارناپذیر دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرند به ریاست سیدرضا حسینی نژاد، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی زرند؛ رحیم سیف الدینی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ حامد اسلامیت، رئیس شورای اسلامی شهر؛ عبدالوحید جعفری، رئیس آموزش و پرورش زرند؛ محمدحسین پورافغانی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی زرند و سایر اعضا در محل دفتر فرماندار برگزار شد.
فرماندار زرند ترویج فرهنگ دوستی با کتاب را نیاز همیشگی جامعه به ویژه جوانان برشمرد و گفت: باید با برنامه ریزی های جامع و کلان، زمینه را برای پیوند ناگسستنی افراد با کتاب فراهم آورد و این فرهنگ اصیل را، که مصون بخش جامعه در برابر تهاجمات گوناگون فرهنگ های بیگانه و یا بی ریشه است، ترویج کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به خطراتی که نسل جوان و آینده کشور ما را تهدید می کند، همه ی متولیان فرهنگی باید با برنامه مدون و منسجم در این زمینه گامهای موثر و قوی تری بردارند و در پایان تصریح کرد: فعالیتهای حوزه کتاب باید در طی سال تداوم داشته باشد و منحصر به هفته کتاب و کتابخوانی نباشد.
  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرند هفته کتاب را فرصت مغتنمی در همه ادارات دانست که باید در این زمینه گامهای موثری بردارند.
رئیس آموزش و پرورش زرند اظهار داشت: فرهنگ مطالعه از مدارس شروع می شود و باید در این زمینه راهکارهای مناسب جهت ترغیب دانش آموزان به مطالعه اندیشیده شود، معرفی کتاب در صبحگاه مدارس توسط کتابداران فعالیت موثری در تشویق دانش آموزان به مطالعه است.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زرند گزارشی از فعالیت های فرهنگی و ترویجی کتابخانه های عمومی شهرستان ارائه کرد.
در پایان سایر اعضای حاضر در جلسه پیشنهادها و نظرات خود را بیان کردند.
نسخه قابل چاپ