فهرست

اخبار شهرستان‌ها

فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت:

توجه به مطالعه و کتابخوانی از عوامل توسعه یافتگی است

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت به ریاست فرماندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت با حضور فرهاد آراسته، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت؛ پروانه دهقانی فر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان؛ رضا آقائی، مسئول فرهنگی آموزش و پرورش؛ رفعت موسوی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و سایر اعضای انجمن در محل فرمانداری برگزار شد.
 فرهاد آراسته، فرماندار و رئیس انجمن توجه به مطالعه و کتابخوانی را از عوامل توسعه یافتگی دانست و گفت: با وجود فضاهای مجازی عادت به مطالعه کاهش یافته است.
آراسته با بیان اهمیت ویژه عادت به مطالعه و کتابخوانی بویژه درکودکان و نوجوانان اظهار داشت: مطالعه باعث ایجاد خلاقیت، مهارت، و انضباط فکری است و کتابخانه ها پایگاه ایجاد عادت مطالعه هستند.
پروانه دهقانی فر، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان عنوان کرد: درصورت امکان برای توسعه فرهنگ مطالعه وکتابخوانی ایستگاهای سیار کتابخوانی در اماکن اداری، رستوران ها، ترمینال راه اندازی گردد.
رفعت موسوی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گزارشی از عملکرد کتابخانه ها ی عمومی شهرستان درزمینه ارائه خدمات کتابخانه ای وانجام فعالیتهای فرهنگی به مناسبت های مختلف را ارائه نمود و با توجه به دستور کار جلسه درخصوص بررسی وضعیت زمین اهدایی خیر و احداث ساختمان توضیحاتی را ارائه داد.
وی درخصوص طرح راه اندازی و تجهیز کتابخانه سیار و پیشخوان درمناطق عشایری گزارشی را ارائه کرد.
سایر اعضای انجمن نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ