فهرست

اخبار شهرستان‌ها

فرماندار ویژه سیرجان:

کتابخوانی و مطالعه از عوامل مهم موفقیت جوامع پیشرفته است

سهراب بهاء الدینی، فرماندار ویژه و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان از کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان بازدید کرد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، سهراب بهاء الدینی، فرماندار ویژه و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان از کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان بازدید کرد و از کلیه کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان، بواسطه عملکرد مطلوب تقدیر کرد.

سهراب بهاء الدینی، فرماندار ویژه و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان اظهار داشت: کتابخوانی اصل و اساس فعالیت های فرهنگی و از عوامل مهم موفقیت جوامع پیشرفته است.

بهاالدینی، با حضور در اداره کتابخانه ها و ابراز خرسندی از وضعیت و جایگاه مطلوب کتابخانه های عمومی شهرستان و استفاده از کتاب در زندگی عموم، بویژه جوانان و نوجوانان، سیرجانی ها را اهل مطالعه و کتابخوان خوانده و به روز رسانی منابع و تقویت مخازن کتابخانه ها را از راه های مهم تشویق به مطالعه عنوان نمود.

بهاء الدینی، فرماندار ویژه، با تشکر از کلیه کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان با اهدای لوح تقدیر از حسن بلوردی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان تقدیر نمود.

گفتنی است رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان با حضور در کتابخانه شهید مطهری به عضویت این کتابخانه درآمد.

نسخه قابل چاپ