فهرست

تازه‌ترين اخبار

با حضور اعضای حقیقی و حقوقی؛

جلسه انجمن کتابخانه عمومی نجف شهر سیرجان برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه عمومی نجف شهر شهرستان سیرجان در سال جاری با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر نجف شهر در سال ۱۴۰۲ با حضور رسول معظمی بخشدار  مرکزی و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهر نجف شهر؛ مهدی خراسانی، رئیس شورای اسلامی؛ محسن زنداقطاعی، نماینده آموزش و پرورش؛ سجاد حسن زاده، مسئول امور فرهنگی شورا و شهرداری؛ سید جوادرضوی، نماینده شهردار؛ حسن بلوردی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان؛ مصطفی اسفندیارپور، مسئول کتابخانه مرحوم علی بیگی نژاد در محل کتابخانه مرحوم علی بیگی نژاد برگزار شد.
معظمی، بخشدار مرکزی، ضمن تاکید بر شرکت حداکثری در جشنواره کتابخوانی رضوی، نقش تبلیغات را در این زمینه مهم و ضروری دانست.
 خراسانی، رئیس شورای اسلامی، یکی از راه های اثربخشی کارهای فرهنگی در جامعه پرهیز از موازی کاری است.
 حسن زاده، مسئول امور فرهنگی شورا و شهرداری، خواستار همکاری هر چه بیشتر مجموعه های فرهنگی شهر در جهت پیشبرد بهتر اهداف و برنامه های فرهنگی شد.
بلوردی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ،ضمن اشاره بر نقش جشنواره کتابخوانی رضوی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، خواستار همکاری تمامی ارگان ها در برگزاری هر چه بهتر این جشنواره شد.
در ادامه سایر اعضای حاضر در جلسه پیشنهادات و نقطه نظرات خود را بیان کردند.
عكس های مرتبط :