فهرست

گزارش تصويري

به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی در کتابخانه های عمومی استان

به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی در کتابخانه های عمومی استان کرمان به مناسبت 12 فروردین؛ روز جمهوری اسلامی ایران