فهرست

گزارش تصويري

اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در استان کرمان

آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کرمان برگزار شد.