فهرست

گزارش تصويري

قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به روایت تصاویر

پیروزی انقلاب اسلامی ثمره بسیاری از وقایع و روزهای سخت و دشوار توام با سرکوب، شکنجه و قتل عام روحانیون و مردم مبارز انقلابی از سوی رژیم ستمگر پهلوی بوده است. بی‌شک قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نیز، برگ زرینی در تاریخ نهضت اسلامی محسوب می‌شود. پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تصاویری را منتشر کرد که از نظر می‌گذرد.