فهرست

شهرستان نرمانشير

ترویج کتابخوانی از مولفه های جهاد تبیین است
امام جمعه نرماشیر؛

ترویج کتابخوانی از مولفه های جهاد تبیین است

علی اکبر منصفی، امام جمعه نرماشیر در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان ترویج کتابخوانی و معرفی کتابهای مناسب از مهمترین مولفه های جهاد تبیین دانست.

16 /11/ 1401
مشاهده