فهرست

شهرستان منوجان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان منوجان برگزار شد
به میزبانی فرمانداری:

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان منوجان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان منوجان به میزبانی فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.

6 /9/ 1400
مشاهده
فضای مجازی دسترسی به کتاب را تسهیل کرده است
گفتگو با فعالان حوزه کتابخانه های عمومی در ایام کرونا

فضای مجازی دسترسی به کتاب را تسهیل کرده است

کتابدار کتابخانه امام حسن مجتبی(ع) شهرستان منوجان گفت: با رفع محدودیت های فیزیکی، امروز ما به دایره وسیع تری از مخاطبان خدمات ارائه می دهیم و مشارکت کتابخوانان نشان می دهد مطالعه در فضای مجازی ساده تر بوده و این فضا دسترسی به کتاب را تسهیل کرده است.

28 /6/ 1400
مشاهده