فهرست

شهرستان منوجان

فضای مجازی دسترسی به کتاب را تسهیل کرده است
گفتگو با فعالان حوزه کتابخانه های عمومی در ایام کرونا

فضای مجازی دسترسی به کتاب را تسهیل کرده است

کتابدار کتابخانه امام حسن مجتبی(ع) شهرستان منوجان گفت: با رفع محدودیت های فیزیکی، امروز ما به دایره وسیع تری از مخاطبان خدمات ارائه می دهیم و مشارکت کتابخوانان نشان می دهد مطالعه در فضای مجازی ساده تر بوده و این فضا دسترسی به کتاب را تسهیل کرده است.

28 /6/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان منوجان برگزار شد
در محل فرمانداری:

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان منوجان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان منوجان در فرمانداری و باحضور اعضا برگزار شد.

19 /4/ 1400
مشاهده