فهرست

شهرستان كوهبنان

برگزاری کارگاه شعر در کتابخانه امام علی (ع) کیانشهر
در راستای فعالیت های فرهنگی و آموزشی:

برگزاری کارگاه شعر در کتابخانه امام علی (ع) کیانشهر

کارگاه شعر در کتابخانه امام علی (ع) کیانشهر شهرستان کوهبنان برگزار شد.

18 /5/ 1402
مشاهده
فعالیت های فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان اجرا می شود
در راستای غنی سازی اوقات فراغت:

فعالیت های فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان اجرا می شود

فعالیت های فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان به منظور غنی سازی اوقات فراغت و انس با کتابخانه ها اجرا می شود.

4 /4/ 1402
مشاهده