فهرست

شهرستان كوهبنان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان به ریاست فرماندار و با حضور اعضا برگزار شد.

18 /3/ 1401
مشاهده
دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان و مسئولین روابط عمومی و منابع انسانی شرکت تولیدی معدنی فرآوران زغالسنگ پابدانا
با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی انجام شد؛

دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان و مسئولین روابط عمومی و منابع انسانی شرکت تولیدی معدنی فرآوران زغالسنگ پابدانا

خلیل الله باقی زاده، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با مسئولین روابط عمومی و منابع انسانی شرکت فرآوران زغالسنگ پابدانا دیدار و گفتگو کرد.

30 /1/ 1401
مشاهده