فهرست

شهرستان كوهبنان

شورای شهر همگام با کتابخانه‌های عمومی در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی
در جلسه منتخبین ششمین دوره ی شورای اسلامی شهر کوهبنان مطرح شد:

شورای شهر همگام با کتابخانه‌های عمومی در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی

منتخبین مردم کوهبنان در ششمین دوره شورای اسلامی شهر، در جلسه‌ای با رئیس اداره‌ کتابخانه‌های عمومی کوهبنان برنامه های شورا در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌های عمومی را تشریح کردند.

31 /6/ 1400
مشاهده
جلسه شورای اداری وبرنامه ریزی کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان برگزار شد
شورای اداری و برنامه ریزی کوهبنان:

جلسه شورای اداری وبرنامه ریزی کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان برگزار شد

جلسه شورای اداری وبرنامه ریزی کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان و ستاد شهرستانی یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کوهبنان برگزار شد

15 /4/ 1400
مشاهده