فهرست

شهرستان كرمان

مجتمع فرهنگی و کتابخانه عمومی ماهان بازگشایی شد
با حضور استاندار؛

مجتمع فرهنگی و کتابخانه عمومی ماهان بازگشایی شد

مجتمع فرهنگی و کتابخانه عمومی ماهان با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استانی بازگشایی شد.

25 /8/ 1401
مشاهده