فهرست

شهرستان كرمان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان برگزار شد
به میزبانی فرمانداری:

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان به میزبانی فرمانداری و با حضور اعضای انجمن برگزار شد.

6 /9/ 1400
مشاهده
نشست کتاب‌خوان با مشارکت  کتابداران استان های کرمان ، فارس، سیستان و بلوچستان برگزار شد
به همت کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان:

نشست کتاب‌خوان با مشارکت کتابداران استان های کرمان ، فارس، سیستان و بلوچستان برگزار شد

نشست کتاب‌خوان به همت کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان با مشارکت کتابداران استان های کرمان ، فارس، سیستان و بلوچستان برگزار شد.

2 /9/ 1400
مشاهده