فهرست

شهرستان عنبرآباد

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی عنبرآباد برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی عنبرآباد برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان عنبرآباد به ریاست فرماندار و با حضور سایر اعضای انجمن برگزار شد.

2 /9/ 1401
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر مردهک برگزار شد
در راستای ارتقای فعالیت های کتابخانه :

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر مردهک برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر مردهک در محل کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد.

11 /8/ 1400
مشاهده