فهرست

شهرستان زرند

جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهدای خانوک برگزار شد
به ریاست بخشدار مرکزی شهرستان زرند؛

جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهدای خانوک برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهدای خانوک به ریاست بخشدار مرکزی شهرستان زرند برگزار شد.

7 /3/ 1402
مشاهده
جلسه گردهمایی کتابداران شهرستان های رفسنجان و زرند برگزار شد
با هدف تعامل بیشتر و انتقال تجارب:

جلسه گردهمایی کتابداران شهرستان های رفسنجان و زرند برگزار شد

جلسه گردهمایی کتابداران شهرستان های رفسنجان و زرند با هدف تعامل بیشتر و انتقال تجارب به میزبانی شهرستان رفسنجان برگزار شد.

23 /2/ 1402
مشاهده