فهرست

شهرستان ريگان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ریگان برگزار شد
با حضور اعضای حقوقی و حقیقی:

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ریگان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ریگان با حضور اعضای حقوقی و حقیقی برگزار شد.

30 /7/ 1401
مشاهده
فرماندار شهرستان ریگان هفته کتاب و کتابخوانی را به خادمان حوزه کتاب تبریک گفت.
طی پیامی:

فرماندار شهرستان ریگان هفته کتاب و کتابخوانی را به خادمان حوزه کتاب تبریک گفت.

امین باقری، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ریگان، در پیامی هفته کتاب و کتابخوانی را به خادمان حوزه کتاب تبریک گفت.

24 /8/ 1400
مشاهده