فهرست

شهرستان ريگان

فرماندار شهرستان ریگان هفته کتاب و کتابخوانی را به خادمان حوزه کتاب تبریک گفت.
طی پیامی:

فرماندار شهرستان ریگان هفته کتاب و کتابخوانی را به خادمان حوزه کتاب تبریک گفت.

امین باقری، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ریگان، در پیامی هفته کتاب و کتابخوانی را به خادمان حوزه کتاب تبریک گفت.

24 /8/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ریگان برگزار شد
با حضور اعضای حقیقی و حقوقی:

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ریگان برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ریگان با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

25 /5/ 1399
مشاهده