فهرست

شهرستان رودبار جنوب

مسابقه کتابخوانی مالک زمان در 5 شهرستان جنوبی برگزار شد
همزمان با سومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی:

مسابقه کتابخوانی مالک زمان در 5 شهرستان جنوبی برگزار شد

مسابقه کتابخوانی مالک زمان در 5 شهرستان جنوبی همزمان با سومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

27 /10/ 1401
مشاهده