فهرست

شهرستان راور

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور برگزار شد
همزمان با هفته دفاع مقدس:

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور به ریاست فرماندار و جمعی از اعضاء انجمن در محل سالن شهید رجایی برگزار شد.

8 /7/ 1400
مشاهده
اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور برگزار شد
به ریاست فرماندار:

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور به ریاست فرماندار در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

8 /3/ 1400
مشاهده