فهرست

شهرستان راور

کتاب وکتابخوانی ابزار توسعه فرهنگ است
فرماندار راور در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مطرح کرد:

کتاب وکتابخوانی ابزار توسعه فرهنگ است

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور با حضور فرماندار وبخشدار بخش کوهساران در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

8 /5/ 1402
مشاهده
کتاب خوانی اصل و اساس فعالیتهای فرهنگی است
فرماندار راور؛

کتاب خوانی اصل و اساس فعالیتهای فرهنگی است

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور و بخش کوهساران به ریاست فرماندار راور در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

7 /3/ 1402
مشاهده