فهرست

شهرستان راور

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور برگزار شد

چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور در سال جاری به ریاست فرماندار برگزار شد.

15 /9/ 1400
مشاهده
سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور برگزار شد
همزمان با هفته دفاع مقدس:

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور به ریاست فرماندار و جمعی از اعضاء انجمن در محل سالن شهید رجایی برگزار شد.

8 /7/ 1400
مشاهده