فهرست

شهرستان راور

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور برگزار شد
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی و به ریاست فرماندار راور در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

15 /6/ 1401
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور برگزار شد
به ریاست فرماندار:

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان راور به ریاست فرماندار و بخشدار بخش کوهساران در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

4 /3/ 1401
مشاهده