فهرست

شهرستان رابر

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رابر برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رابر برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رابر به ریاست فرماندار برگزار شد.

19 /3/ 1401
مشاهده
اهدای 160 نسخه کتاب به کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان رابر
توسط اداره عشایری شهرستان رابر انجام شد؛

اهدای 160 نسخه کتاب به کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان رابر

در راستای سنت حسنه اهدای کتاب، اداره عشایری شهرستان رابر 160 نسخه کتاب به کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان رابر اهدا کرد.

15 /12/ 1400
مشاهده