فهرست

شهرستان رابر

بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی از کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان رابر
با هدف بررسی و توسعه کتابخانه های عمومی انجام شد؛

بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی از کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان رابر

نماینده مردم شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی از بخش های مختلف کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان رابر بازدید کرد.

3 /7/ 1400
مشاهده