فهرست

شهرستان رابر

نشست با کتابداران شهرستان رابر و حضور در جلسه نقد و بررسی کتاب  «من قاسم سلیمانی هستم»
در سفر مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمان به رابر انجام شد؛

نشست با کتابداران شهرستان رابر و حضور در جلسه نقد و بررسی کتاب «من قاسم سلیمانی هستم»

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان در سفری یک روزه به رابر و روستای قنات ملک ضمن شرکت در جلسه نقد و بررسی از کتابخانه عمومی شهرستان رابر بازدید و با کتابداران دیدار و گفتگو کرد.

27 /10/ 1401
مشاهده