فهرست

شهرستان بردسير

 برگزیدگان مسابقات دلنوشته و نقاشی معرفی شدند
با حضور مسئولین شهرستان بردسیر:

برگزیدگان مسابقات دلنوشته و نقاشی معرفی شدند

برگزیدگان مسابقات دلنوشته ای به سردار دلها و نقاشیعمو قاسم قهرمان دوستداشتنی با حضور مسئولین شهرستان بردسیر معرفی و تقدیر شدند.

1 /3/ 1403
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بردسیر برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بردسیر برگزار شد

جلسه مشترک انجمن های کتابخانه های عمومی شهرستان بردسیر به ریاست فرماندار و با حضور اعضا برگزار شد.

24 /2/ 1403
مشاهده