فهرست

شهرستان بردسير

نشست رونمایی و معرفی کتاب «دایره المعارف دستبافته های عشایری و روستایی مناطق بردسیر و شهربابک» در بردسیر برگزار شد
با حضور نویسنده کتاب:

نشست رونمایی و معرفی کتاب «دایره المعارف دستبافته های عشایری و روستایی مناطق بردسیر و شهربابک» در بردسیر برگزار شد

نشست رونمایی و معرفی کتاب «دایره المعارف دستبافته های عشایری و روستایی مناطق بردسیر و شهربابک» با حضور نویسنده در بردسیر برگزار شد.

13 /9/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بردسیر برگزار شد
به میزبانی فرمانداری:

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بردسیر برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بردسیر به میزبانی فرمانداری و با حضور اعضای انجمن برگزار شد.

9 /9/ 1400
مشاهده