فهرست

شهرستان بافت

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت به ریاست فرماندار برگزار شد.

4 /3/ 1401
مشاهده
نشست شعرخوانی در پویش شش روز شش برنامه
همزمان با هفته کتاب:

نشست شعرخوانی در پویش شش روز شش برنامه

نشست شعرخوانی مربوط به پویش شش روز شش برنامه با حضور شهرستان های ارزوییه،جیرفت وعنبراباد به میزبانی شهرستان بافت برگزار شد.

26 /8/ 1400
مشاهده