فهرست

شهرستان انار

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرهای انار و امین شهر برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرهای انار و امین شهر برگزار شد

جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی شهرهای انار و امین شهر با حضور اعضای انجمن برگزار شد.

2 /8/ 1401
مشاهده
تفاهم همکاری بین اداره کتابخانه های عمومی و اداره آموزش و پرورش شهرستان انار
با هدف توسعه همکاری های دوجانبه؛

تفاهم همکاری بین اداره کتابخانه های عمومی و اداره آموزش و پرورش شهرستان انار

تفاهم همکاری اداره کتابخانه های عمومی و اداره آموزش و پرورش شهرستان انار با هدف توسعه همکاری های دوجانبه و هم افزایی در اجرای برنامه های فرهنگی مشترک صورت پذیرفت.

25 /7/ 1401
مشاهده