فهرست

شهرستان انار

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انار برگزار شد
با حضور اعضای حقیقی و حقوقی؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انار برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انار در سال جاری با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار گردید.

5 /3/ 1401
مشاهده
جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انار و شهر امین شهر برگزار شد
در آستانه هفته کتاب:

جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انار و شهر امین شهر برگزار شد

جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انار و شهر امین شهر با حضور اعضای انجمن برگزار شد.

17 /8/ 1400
مشاهده