فهرست

شهرستان انار

جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انار و شهر امین شهر برگزار شد
در آستانه هفته کتاب:

جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انار و شهر امین شهر برگزار شد

جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انار و شهر امین شهر با حضور اعضای انجمن برگزار شد.

17 /8/ 1400
مشاهده
کلنگ احداث کتابخانه عمومی روستای لطف آباد شهرستان انار زده شد
در آستانه بیست و نهمین دوره هفته کتاب:

کلنگ احداث کتابخانه عمومی روستای لطف آباد شهرستان انار زده شد

کلنگ احداث کتابخانه عمومی روستای لطف آباد شهرستان انار در آستانه بیست و نهمین دوره هفته کتاب زده شد.

17 /8/ 1400
مشاهده