فهرست

شهرستان انار

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انار برگزار شد
به ریاست فرماندار:

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انار برگزار شد

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انار به ریاست فرماندار و با حضور اعضا در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

6 /7/ 1400
مشاهده