انجمن علمی: جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه رشته علم اطلاعات , دانش شناسی و اعضا انجمن کتابداری شاخه کرمان با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه رشته علم اطلاعات , دانش شناسی و اعضا انجمن کتابداری شاخه کرمان با جناب آقای وفائی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان پیرامون اهداف انجمن و توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی. جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه رشته علم اطلاعات , دانش شناسی و اعضا انجمن کتابداری شاخه کرمان با جناب آقای وفائی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان پیرامون اهداف انجمن و توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی. 
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 117