برنامه فرهنگی هفتگی: برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته پایانی خردادماه کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در هفته پایانی خردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

استان کرمان

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی مروه کرمان

آموزش قرآن به نوسوادان

25خرداد ساعت8

کتابخانه عمومی مروه کرمان

تفسیر و مفاهیم قرآن کریم

25خرداد ساعت9

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست شرح حکایات منطق الطیر

29خرداد ساعت8

کتابخانه عمومی مروه کرمان

شرح مثنوی

29خرداد ساعت9

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

حافظ خوانی

25خرداد ساعت8

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

شرح مثنوی

25خرداد ساعت10

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

جمع خوانی کتاب خدابود و دیگر هیچ نبود

30خرداد ساعت 11

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

بازنمایی کتب شهید چمران

30خرداد ساعت8

کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش فرح آباد

جمع خوانی کتاب

26خرداد ساعت10

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

جمع خوانی کتاب نوجوان

26خرداد ساعت10

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

معرفی کتاب  از دکتر علی شریعتی

29خردادساعت 10

کتابخانه عمومی 9دی اختیارآباد

نمایشگاه کتاب به مناسبت سالروز شهادت دکتر چمران

29خرداد ساعت 8

کتابخانه عمومی 9دی اختیارآباد

نشست کتاب خوان کتاب ماه

29خرداد ساعت 10

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) شهرستان رودبارجنوب

نشست کتابخانه ای

25 خرداد ماه

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) شهرستان رودبارجنوب

نمایشگاه کتاب با موضوع شهادت دکترمصطفی چمران

28 خرداد ماه

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) شهرستان رودبارجنوب

قصه گویی از کتاب 8 قصه از امام جواد (ع) برای کودکان و نوجوانان

30 خرداد ماه

کتابخانه امام محمد تقی(ع) نهضت آباد شهرستان رودبارجنوب

نشست کتاب خوان

26 خرداد ماه

کتابخانه امام محمد تقی(ع) نهضت آباد شهرستان رودبارجنوب

قصه گویی در بخش کودک

28 خرداد ماه

کتابخانه امام محمد تقی(ع) نهضت آباد شهرستان رودبارجنوب

بزکزاری مسابقه نقاشی

30 خرداد ماه

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری شهرستان بم

معرفی و بلندخوانی کتب جشنواره رضوی برای کودکان

26 خرداد ساعت10

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری شهرستان بم

برگزاری کلاس آموزش خوشنویسی

27 خرداد ساعت10

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری شهرستان بم

نمایش کتب دکتر علی شریعتی

29 خرداد

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

قصه گویی از کتاب درختی که بال درآورد

26 خرداد ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

معرفی کتاب راز آن بوی شگفت

29خرداد ساعت 15

کتابخانه عمومی مشارکتی صالح امین هنزاء شهرستان رابر

معرفی کتاب فصل فیروزه

28 خرداد ساعت 10

کتابخانه  هفده شهریورسیرجان

نشست کتابخوان  کتابخانه ای

25 خرداد

کتابخانه  هفده شهریورسیرجان

جمع خوانی کتاب حکمرانی حکیمانه

27 خرداد

کتابخانه  هفده شهریورسیرجان

معرفی کتب مسابقه رضوی به اعضا ومراجعین

ایام هفته

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس  رنگ آمیزی

25 خرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

مسابقه نویسندگی

26 خرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

27 خرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس قصه گویی

28 خرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس جمع خوانی

29 خرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کارگاه کاردستی و خلاقیت

30 خرداد

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

مسابقه پویش مجازی

25خرداد

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

نشست کتاب خوان

27خرداد

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

جمع خوانی کتاب

29خرداد

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم

به نمایش گذاشتن کتاب های استاد شریعتی و دکتر چمران

29 خرداد

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم

نشست کتاب خوان کتابخانه ای با موضوع کشاورزی

27 خرداد ساعت10

استان کرمان

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی مروه کرمان

آموزش قرآن به نوسوادان

25خرداد ساعت8

کتابخانه عمومی مروه کرمان

تفسیر و مفاهیم قرآن کریم

25خرداد ساعت9

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست شرح حکایات منطق الطیر

29خرداد ساعت8

کتابخانه عمومی مروه کرمان

شرح مثنوی

29خرداد ساعت9

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

حافظ خوانی

25خرداد ساعت8

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

شرح مثنوی

25خرداد ساعت10

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

جمع خوانی کتاب خدابود و دیگر هیچ نبود

30خرداد ساعت 11

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

بازنمایی کتب شهید چمران

30خرداد ساعت8

کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش فرح آباد

جمع خوانی کتاب

26خرداد ساعت10

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

جمع خوانی کتاب نوجوان

26خرداد ساعت10

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

معرفی کتاب  از دکتر علی شریعتی

29خردادساعت 10

کتابخانه عمومی 9دی اختیارآباد

نمایشگاه کتاب به مناسبت سالروز شهادت دکتر چمران

29خرداد ساعت 8

کتابخانه عمومی 9دی اختیارآباد

نشست کتاب خوان کتاب ماه

29خرداد ساعت 10

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) شهرستان رودبارجنوب

نشست کتابخانه ای

25 خرداد ماه

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) شهرستان رودبارجنوب

نمایشگاه کتاب با موضوع شهادت دکترمصطفی چمران

28 خرداد ماه

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) شهرستان رودبارجنوب

قصه گویی از کتاب 8 قصه از امام جواد (ع) برای کودکان و نوجوانان

30 خرداد ماه

کتابخانه امام محمد تقی(ع) نهضت آباد شهرستان رودبارجنوب

نشست کتاب خوان

26 خرداد ماه

کتابخانه امام محمد تقی(ع) نهضت آباد شهرستان رودبارجنوب

قصه گویی در بخش کودک

28 خرداد ماه

کتابخانه امام محمد تقی(ع) نهضت آباد شهرستان رودبارجنوب

بزکزاری مسابقه نقاشی

30 خرداد ماه

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری شهرستان بم

معرفی و بلندخوانی کتب جشنواره رضوی برای کودکان

26 خرداد ساعت10

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری شهرستان بم

برگزاری کلاس آموزش خوشنویسی

27 خرداد ساعت10

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری شهرستان بم

نمایش کتب دکتر علی شریعتی

29 خرداد

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

قصه گویی از کتاب درختی که بال درآورد

26 خرداد ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

معرفی کتاب راز آن بوی شگفت

29خرداد ساعت 15

کتابخانه عمومی مشارکتی صالح امین هنزاء شهرستان رابر

معرفی کتاب فصل فیروزه

28 خرداد ساعت 10

کتابخانه  هفده شهریورسیرجان

نشست کتابخوان  کتابخانه ای

25 خرداد

کتابخانه  هفده شهریورسیرجان

جمع خوانی کتاب حکمرانی حکیمانه

27 خرداد

کتابخانه  هفده شهریورسیرجان

معرفی کتب مسابقه رضوی به اعضا ومراجعین

ایام هفته

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس  رنگ آمیزی

25 خرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

مسابقه نویسندگی

26 خرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

27 خرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس قصه گویی

28 خرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس جمع خوانی

29 خرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کارگاه کاردستی و خلاقیت

30 خرداد

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

مسابقه پویش مجازی

25خرداد

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

نشست کتاب خوان

27خرداد

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

جمع خوانی کتاب

29خرداد

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم

به نمایش گذاشتن کتاب های استاد شریعتی و دکتر چمران

29 خرداد

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم

نشست کتاب خوان کتابخانه ای با موضوع کشاورزی

27 خرداد ساعت10

بيشتر
 [PageVisit]