مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گفت: پویایی کتابخانه های عمومی با تبدیل شدن به باشگاه فرهنگی جلسه هم اندیشی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اساتید رشته کتابداری دانشگاه های (شهید باهنر ، علوم پزشکی،دانشگاه آزاد) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان؛ جلسه هم اندیشی احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اساتید رشته کتابداری و اعضای هیأت علمی دانشگاه های شهید باهنر، علوم پزشکی و آزاد اسلامی پیرامون برنامه های فرهنگی، ارتقاء خدمات کتابخوانی در کتابخانه ها و رویکردهای مطالعه در کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.

احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی با اشاره به اهمیت خرد جمعی بر تصمیم فردی اظهار داشت: مجموعه کتابخانه های عمومی در استان برای پویایی فضای کتابخانه ها نیازمند راهنمایی ها و دیدگاه علمی اساتید رشته کتابداری است.

وفائی افزود: امروزه کتابخانه ها در حال تبدیل شدن به باشگاه ها و مراکز فرهنگی هستند و در این راستا آمادگی تعامل با دستگاه های مختلف فرهنگی استان، استفاده از ظرفیت های فرهنگی و هنری، حوزه های پژوهشی دانشگاه ها را دارند.
در این جلسه دکتر شفیعی، دکتر آقا عباسی، دکتر سلاجقه، دکتر اخوتی و دکتر علیزاده ، اساتید علم اطلاعات و دانش شناسی و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها حضور داشتند و به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 132