در بازدید فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ازکتابخانه شهید باهنر: کتابخانه شهید باهنر در شناخت و ترویج مکتب حاج قاسم میتواند نقش مهمی داشته باشد سردار معروفی، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان از کتابخانه شهید باهنر کرمان بازدید کرد و از نقش این کتابخانه در شناخت و ترویج مکتب حاج قاسم گفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی کرمان، سردار حسین معروفی، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان و سرهنگ ماشالله مهرعلیزاده، معاون فرهنگی سپاه ثارالله از کتابخانه شهید باهنر بازدید و عضو این کتابخانه شدند.
معروفی در بازدید از کتابخانه به همجواری کتابخانه با مرقد شهدای گمنام و موزه دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: باید به سمتی پیش رویم که جوان ما وقتی از موزه دیدن میکند و برای او سوالی از دوران جنگ تحمیلی و شهدا پیش می آید کتابخانه آماده و پذیرای او باشد تا به سیر تفکر او دراین مسیر کمک کند.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به موقعیت ویژه این کتابخانه عنوان کرد:  کتابخانه شهید باهنر در سیر شناخت و ترویج مکتب حاج قاسم میتواند نقش مهمی داشته باشد.
مهرعلیزاده، معاون فرهنگی سپاه ثارالله نیز به برنامه های مشترک فرهنگی که معاونت فرهنگی سپاه با همکاری کتابخانه انجام داده است اشاره کرد و گفت: تعامل بین کتابخانه و بخش فرهنگی سپاه در ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارائه الگوهای مناسب برای جوانان تاثیرگذار است.
شایان ذکر است یکی از ویژگی های شاخص این کتابخانه بخش کتب شخصی شهید باهنر و کتب ویژه حوزه فضای مجازی و سایبر است.
 

بيشتر
 [PageVisit]