پویش مسابقه مسابقه یک دقیقه یک کتاب در راستای پویش ملی #در خانه بمانیم و #هر خانه یک کتابخانه اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان با همکاری خانه ادبیات دیار کریمان، مسابقه یک دقیقه یک کتاب را با آیین نامه ذیل برگزار می کند.
آیین نامه داخلی طرح مسابقه
 یک دقیقه ، یک کتاب 👇👇👇👇👇
۱. تمام کاربران فعال مجازی  در هر شهر و یا روستا بدون توجه به سن و جنس می توانند در یک یا دو بخش این مسابقه شرکت کنند . 
۲. در بخش تولید فیلم های حداکثر شصت ثانیه ای ترجیحا موارد زیر اگر  رعایت شود ارسال کننده شانس بیشتری در انتخاب و برگزیده شدن دارد : 
الف. در معرفی به عنوانِ کتاب ، نویسنده ،نام انتشاراتی اشاره شود .
ب.  فیلم های تولید شده لازم است  بصورت افقی ضبط و ارسال شوند. 
ج. شماره های ارسال جهت شرکت در مسابقه از طریق واتس آپ:
۰۹۳۷۷۷۰۶۰۴۲
۰۹۱۳۲۹۹۸۲۴۲
۰۹۱۳۲۹۹۰۴۶۸
د. هیات داوران ارسال کننده ی فیلم و عکس ها (از طریق یکی از شماره های اعلام شده در واتس آپ) را بعنوان صاحب اثر شناخته و دبیرخانه ی مسابقه آن شماره را برای دریافت جایزه به رسمیت می شناسد. 
ه. هر یک از فیلمها و عکسهایی که متناسب با عرف اجتماعی و خارج از شئون اسلامی و اخلاقی باشند از دایره مسابقه حذف می شوند . 
و. هر شرکت کننده میتواند حداکثر دو عکس افقی از چیدمان کتابخانه ی شخصی و خانگی خود را جهت شرکت در مسابقه ارسال نماید . 
و. آثار رسیده به نوبت هر شب از ساعت ۲۲ تا ۲۳در دو صفحه اعلام شده اینستاگرام بارگذاری می شوند و تعداد تاییدِ دنبال کنندگان(لایک ها) و نظرات آنها(کامنتها) وبررسی هشتک#یک_دقیقه_یک_کتاب  مبنای داوری خواهد بود.
ز. جوایز نقدی از یک تا سه میلیون ریال به شماره کارت معرفی شده از شماره ارسالی آثار برگزیده بصورت هفتگی واریز خواهد شد .
ح. به منظور اطلاع رسانی بهتر و موثرتر به کاربران از شرکت کنندگان خواهشمند است نسبت به تبلیغ بنر صفحه و هشتک های: 
در_ خانه_میمانیم و یک_دقیقه_یک_کتاب 
مشارکت کنید . 
دبیرخانه مسابقه یک دقیقه یک کتاب
#کتاب
#کتابخوانی
#کتابخانه_های_عمومی
#اداره_کل_کتابخانه_های_عمومی_استان_کرمان
#ادبیات
#خانه_ادبیات
#خانه_ادبیات_دیار_کریمان
#در_خانه_میمانیم
#یک_دقیقه_یک_کتاب
#وفایی
#شهابی
#حسین_شهابی
https://www.instagram.com/p/B9w9dx2nfQq/?igshid=l8l6mkc2axos
بيشتر
 [PageVisit]