عضو هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور: کتابخانه های عمومی نقطه شروع توسعه هستند عضو هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نشست مجازی «پویش اجتماعی کتابخانه من» گفت: کشورهای مختلفی که می خواستند به سوی توسعه بروند و رشد را تجربه کنند توسعه را با تأسیس کتابخانه های عمومی پایه گذاری کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، مهری پریرخ، عضو هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نشست مجازی «پویش اجتماعی کتابخانه من» اظهار کرد: جامعه و کتابخانه های عمومی درهم تنیده هستند و هیچ یک بدون دیگری معنا و مفهومی ندارد و نمونه های بسیاری هست که این وابستگی متقابل را اثبات می کند.

وی افزود: در سال ۸۸ در مشهد همایشی با عنوان «نقش کتابخانه های آموزشگاهی در فرآیند یادگیری و یاددهی» برگزار شد که در میان مجموعه مقالات آن می توان مقالاتی را یافت که به نمونه های اجتماعی شدن کتابخانه ها پرداخته است.

عضو هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به  نقش کتابخانه های عمومی به عنوان نقطه شروع توسعه و تجربه تاریخی کشورهای جهان در این باره یادآور شد: کشورهای مختلفی که می خواستند به سوی توسعه بروند و رشد را تجربه کنند توسعه را با تأسیس کتابخانه های عمومی پایه گذاری کردند.

پریرخ با بیان این که آن کشورها سنگ بنای توسعه را کتابخانه های عمومی در نظر گرفتند، تصریح کرد: در ایران هم ما شاهد رشد و تحول کتابخانه های عمومی در سال های اخیر بودیم.
وی افزود: یکی از نقش های اساسی که از زمان تأسیس کتابخانه های عمومی وجود دارد اطلاع رسانی و فراهم کردن اطلاعات است.

عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی  دانشگاه فردوسی مشهد گفت:  همه می دانیم که جامعه به سوی اطلاعات محوری و دانش محوری رفته و در حال تغییر است و برای دنبال کردن تغییرات و هماهنگی با آنها به اطلاعات و دانش نیاز داریم.

پریرخ با بیان این که جامعه به انسان های متعهد و مسئول نیاز دارد و یادگیری تنها آموختن یک علم نیست، افزود: برای ایجاد یک جامعه مدنی و آگاهی از این که چطور می توانیم شهروند مسئول باشیم باید باز هم بتوانیم یاد بگیریم و زمینه های یادگیری برای ما فراهم شود.
عضو هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور بیان کرد: اگر این انسان ها قرار است در زمینه های تحصیلی پویا باشند و پیشرفت تحصیلی به صورت اصولی خودش پیش رود نظام آموزشی نمی تواند بدون کتابخانه کار کند و به اطلاعات نیاز دارد.

وی با بیان این که خانواده ها برای پرورش کودکان و تربیت فرزندان سالم به اطلاعات نیاز دارند، گفت: یکی از نهادهای اصلی برای فراهم کردن اطلاعات کتابخانه های عمومی است و کتابخانه ها برای انجام این کار باید نیازسنجی کنند و توانایی فراهم کردن و دسترس پذیر کردن اطلاعات را داشته باشند.

پریرخ تصریح کرد: این یکی از راه های دسترس پذیر کردن اطلاعات است و دسترس پذیر کردن اطلاعات نباید مرزهای جغرافیایی و زمانی را بشناسد.

عضو هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان این که از دیگر وظایف کتابخانه رشد فرهنگی و شناسایی و معرفی فرهنگ های محلی به جامعه است، گفت: در این راستا در تمام نقاط کشور کتابخانه وجود دارد و پراکندگی در این زمینه یک نقطه قوت است و این فرصت خوبی برای شناسایی و معرفی خرده فرهنگ های محلی است تا تمام اقشار جامعه از این فرصت استفاده کنند.

وی با بیان این که شناسایی آداب و رسوم و چهره های مشهور از نمونه های کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی است، تصریح کرد: شناخت فرهنگ به شناخت هویت ملی کمک می کند و هویت ملی یکی از سرچشمه های خوب برای همدلی، همکاری و رفع مشکلات جامعه است.
به گفته پریرخ از دیگر نقش های کتابخانه ها، کمک به نظام آموزشی به ویژه در مقطع دبیرستان است و کتابخانه می تواند به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  کمک کند و بچه ها تکلیف شان را در کتابخانه ها انجام دهند و پیوند خوبی با مدارس و نظام آموزشی داشته باشند تا بتوانند این وظیفه را به خوبی انجام دهند.

عضو هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: در جامعه مدنی افراد باید آگاه باشند که چطور می توانند به پویایی جامعه کمک کنند و چگونه می توانند یک شهروند متعهد و مسئول باشند.

پریرخ افزود: کتابخانه با برنامه هایی که دارد مثل آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی و حفظ محیط زیست و بهداشت فردی و جمعی به ویژه در دوران کرونا می تواند در این زمینه کمک کند و از آنها کمک بگیرد.

وی با بیان این که پویش ها برنامه هایی هستند که می توانند به اجتماعی تر شدن کتابخانه ها کمک کنند، گفت: پویش های اجتماعی یکی از برنامه های اجتماعی کتابخانه های عمومی است.
عضو هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه داد: استفاده از مشارکت عمومی و جمعی و  کمک اعضای کتابخانه ها و افراد ساکن در همسایگی کتابخانه ها می تواند برای تقویت یک پویش دائمی استفاده کرد.

پریرخ یادآور شد: «پیک کتاب»، «کتابخوانی با خانواده و مدرس»، «نوروز دانایی» از نمونه های پویش ها و حرکت های اجتماعی شدن کتابخانه های عمومی هستند و کتابخانه ها با استفاده از چنین راهبردهایی می توانند به توسعه و رشد جامعه کمک کنند.

بيشتر
 [PageVisit]