گزارش تصویری: بازدید مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمان از کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان وفائی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در سفر یکروزه یه شهرستان سیرجان، با کتابداران شهرستان سیرجان دیدار و از کتابخانه‌های عمومی این شهرستان بازدید کرد.

بيشتر
 [PageVisit]