گزارش تصویری: بازدید مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمان از کتابخانه های عمومی شهرستان شهربابک احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان و هیأت همراه ضمن حضور در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شهربابک از کتابخانه های عمومی حبیب ابن مظاهر خورسند، حضرت ولیعصر(عج)، شهید بهشتی این شهرستان بازدید کردند.
   
  
  
  
بيشتر
 [PageVisit]