گزارش تصویری: سفر یکروزه مدیرکل کتابخانه های عمومی به شهرستان رفسنجان سفر یکروزه مدیرکل کتابخانه های عمومی به شهرستان رفسنجان و حضور در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان و بازدید از کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان.  
بيشتر
 [PageVisit]