فهرست

شهرستان انار


با هدف توسعه همکاری های دوجانبه؛ تفاهم همکاری بین اداره کتابخانه های عمومی و اداره آموزش و پرورش شهرستان انار تفاهم همکاری اداره کتابخانه های عمومی و اداره آموزش و پرورش شهرستان انار با هدف توسعه همکاری های دوجانبه و هم افزایی در اجرای برنامه های فرهنگی مشترک صورت پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، اداره کتابخانه های عمومی و اداره آموزش و پرورش شهرستان انار با هدف هم افزایی در اجرای برنامه های فرهنگی مشترک، گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با حضور علی رضایی پور، رئیس اداره آموزش و پرورش؛ رضا صادقیان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی؛ حجت الاسلام والمسلمین علی باقری، معاون پرورشی آموزش وپرورش؛ رضا صادقیان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان انار تفاهم همکاری برای سال تحصیلی 1401-1402 منعقد کردند.
رضا صادقیان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان انار ضمن اشاره به اهداف مشترک کتابخانه و مدرسه فعالیتهای این دو مجموعه را مکمل یکدیگر ارزیابی کرد.
صادقیان هدف از این تفاهم را برقراری ارتباط مستمر و پویا بین کتابخانه های عمومی و مدارس، تقویت و ساماندهی کتابخانه های مدارس، تامین نیازهای مطالعاتی دانش آموزان، ترویج پژوهش وتحقیق کتابخانه ای، افزایش شاخص های عضو و امانت، حمایت از استعداد های دانش آموزان در حوزه کتابخوانی و نویسندگی عنوان کرد.
علی رضایی پور، مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیز در این جلسه ابراز امیدواری کرد با همکاری های مشترک بتوانیم در جهت تربیت دانش آموز مستعد و اگاه تلاش کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای اجرای برنامه‌های مشترک آمادگی خود را اعلام می کنیم و برگزاری برنامه ترویجی با کتابخانه های عمومی در اولیت فعاالیت های ما می باشد.
منبع: anar