فهرست

گزارش تصويري

محفل ادبی ترنم استان کرمان

نخستین محفل ادبی «ترنم» استان کرمان با حضور شاعران مطرح استانی در محل کتابخانه مرکزی برگزار شد.